Höga krav

Råmaterial av högsta kvalitet till förstklassiga hantverksprodukter som uppfyller Woolmarks hårda krav och specifikationer.

Woolmarks licensieringsprogram omfattar garn, tyg, klädesplagg, sängkläder, mattor och hemtextil. Woolmarkmärkningen används även för klädvårdsprodukter.
För att Woolmarks kvalitetskrav ska upprätthållas har Woolmark tagit fram en omfattande uppsättning specifikationer och testmetoder. De beskriver i detalj Woolmarks krav och de rutiner som ska följas när kriterierna i produktspecifikationerna utvärderas. Ett kvalitetssäkringsprogram används för att säkerställa att kvaliteten upprätthålls och att specifikationerna tolkas på samma sätt av alla licensinnehavare och testanläggningar världen över.

Som ett led i sin nya strategiska plan kommer Woolmark att uppdatera specifikationerna för produkter som marknadsförs med Woolmarkmärkningen vartannat år. Den senaste produktspecifikationen gäller från den 1 januari 2011. I december 2011 meddelade vi licenstagarna om att vissa specifikationer kommer att uppdateras. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2013.

Våra tillverkare använder den miljövänliga färgningsprocessen – ECO-TAN™
Processen omfattar följande åtgärder: all garvningsvätska ska återvinnas, vattenförbrukningen ska minskas med 30 %, endast kemikalier med minimal miljöpåverkan får användas, användningen av krom ska minskas med 67 % och krominnehållet ska minskas med över 55 %..

ECO PRODUKT - skinnen är Eco Friendly
Vi använder inte krom som är skadligt för hälsan. Alla medel som används i garvning och efterbehandlings processen uppfyller grundläggande EU-direktiv som rör miljöskydd.
Skinnens bearbetning och behandling är säkra för barn och vuxna.
Skinnen är biologiskt nedbrytbara och ekologiska.

Mulesing
Vi garanterar att våra tillverkare inte använder sig
av någon form av mulesingmetoder.